уул уурхай
а. Уулын гүнд байх ашигт малтмал; б. Уулын үйлдвэрлэл

уул уурхай

Зочин 2017-03-15 16:57:28