УЛААЛАХ

1. Улаа хэрэглэх, улаа хэрэглэн явах: улаалан давхих (улаа хэрэглэн явах) - Хэдхэн мөчийн өмнө дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., өртөөлөх улаалах [хоршоо] (өртөө дамжин улаа хэрэглэн явах);


2. [шилжсэн] Бусдын хөрөнгийг дураар эдэлж хэрэглэх.

улаалан давхих улаа хэрэглэн явах
өртөөлөх улаалах өртөө дамжин улаа хэрэглэн явах