УЛААЛУУЛАХ I

Улаа хэрэглүүлэх: *салхиар улаалуулах (маш хурдан, амархан) - Айл хэсэж салхиар улаалуулан дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр.

Ижил үг:

УЛААЛУУЛАХ II