УЛААЛЗГАНА
/ ургамал /

Өнгө улаан, амт хүчтэй, хүжний үнэртэй, шугуйд хонгорцоглон ургах жимсгэнэ - Хангайнхан мойл, нэрс, өрөл, дэлгэрэнгүй... С.Дашдооров. Говийн өндөр.