санаа зорилгоо тоочих
юу бодож байгаагаа нуулгүй хэлэх