ТОМБОЙХ

Томбогор болох - Чи үз дээ гэхэд Дарамчойжид түүний баруун суганы булчирхайг тэмтрэн үзвэл хурууны өндөгний чинээ дэлгэрэнгүй... Н.Надмид. Хүлээс алдарсан нь., хацар нь томбойх (хацар нь товгор болох), хөх нь томбойх (хөх нь товойж гарах).

хацар нь томбойх хацар нь товгор болох
хөх нь томбойх хөх нь товойж гарах