том хүний ярианд оролцох
насанд хүрсэн хүмүүсийн ярианд хүүхэд багачууд оролцох