том жижиг
овор дүр, хэмжээ харилцан адилгүй зөрөөтэй