тарган цатгалан
хүч тарга ихтэй, тэнхээ тамир сайтай