тангаргийн буг мэт
хоосон тангарагладаг, тангарагтаа хүрдэггүй