тангаргийн гэрээ
а. Амлаж тогтсон гэрээ; б. түүх Монгол Ардын Засгийн Газрын үндсэн хуулийн чанартай анхны чухал баримт бичиг