уул тайга
өтгөн шигүү ургасан ой мод бүхий уул нурууд