тайван төвшин
а. Айх аюулгүй амар амгалан, амар жимэр; б. Зан ааль тогтуун, намуун