айван тайван
а. Аажуу уужуу, яаралгүй сандралгүй; б. Амар амгалан