тайван зан
юманд яарч тэвддэггүй, нөхцөл байдалд хянамгай, уужуу бодож ханддаг зан