тайван амьдрах
айж түгших зүйлгүй сэтгэл төвшин, амгалан амьдрах