тавцан дээр гарах
а. Тайзан дээр гарах; б. Гол, мөрөн, далайн эрэг дээр тусгайлан зассан тай дээр гарах