тавцанд ойртох
а. Тайзанд ойртох; б. Гол, мөрөн, далайн эрэг дээр тусгайлан зассан тайд ойртох