хөлөг онгоцны тавцан
хөлөг онгоцны индэр, зогсох тай