ТАВИГЧ I

Онгод шүтээний өмнө тахил тавиг өргөдөг хүн: бурхны тавигч лам (бурхан шүтээний тахил тавигийг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАВИГЧ II