ТАВИЛАН I

1. Хувь заяа, учрал, барилдлага: тавилан сайтай (хувь төөрөг сайтай), тавилан муутай дэлгэрэнгүй...


2. Зайлшгүй чанар буюу аяндаа болох шинж.

тавилан сайтай хувь төөрөг сайтай
тавилан муутай хувь заяа муутай
тавилан ерөөл ерөөл тавилан сайныг санаж бүтээсэн амьдрал, учрахын хувь ерөөл, хувь зохиол
хувь тавилан хүний төөрөг, зураг
заяа тавилан хүний хувь төөрөг
учрал тавилан уулзаж учрахын ерөөл, хувь тавилан
Ижил үг:

ТАВИЛАН II