ТАВИЛАН II

1. Хуурай газрын тээврийн хэрэгсэл, ачаа, зорчигчдыг тээвэрлэн ус гаталгах хөвөгч байгууламж;


2. Мөрөн голын гарц, гарам, олом - Тоонотой гэрт толгой холбосноос хойш өвгөн бид хоёр энэ тавилангаас холдсонгүй ээ. Д.Мягмар. Үер., голын тавилан (голын гарам), Сэлэнгийн тавилан (Сэлэнгэ мөрний гарам).

голын тавилан голын гарам
элэнгийн тавилан Сэлэнгэ мөрний гарам
Ижил үг:

ТАВИЛАН I