ТАВИГЧ II

1. Үндэслэгч, үүсгэн байгуулагч: тулгын чулуу тавигч (үүсгэн байгуулагч) - Дорж гуай бол манай дэлгэрэнгүй... “Утга зохиол, урлаг” сонин., үндэс суурь тавигч (үүсгэн байгуулагч, үндэслэгч);


2. Хэрэг явдлыг сэдэгч, хариуцагч этгээд: хэрүүл тавигч (хэрүүл эхэлсэн хүн, хэрүүл өдөгч).

тулгын чулуу тавигч үүсгэн байгуулагч
үндэс суурь тавигч үүсгэн байгуулагч, үндэслэгч
хэрүүл тавигч хэрүүл эхэлсэн хүн, хэрүүл өдөгч
Ижил үг:

ТАВИГЧ I