ТАВИГ

Тахих тайхад өргөх юм: тавиг өргөх (тахилын юм өргөх), тавиг тавих (тахилгад дэлгэрэнгүй...

тавиг өргөх тахилын юм өргөх
тавиг тавих тахилгад хэрэглэхээр бэлдсэн өргөлийн зүйлээ өргөх
тавигийн дарга тахил тайлга өргөхөд эд зүйлсийг хариуцах хүн
тавигийн занги тахил тайлгад шаардагдах зүйлсийг бэлтгэн нийлүүлэгч хүн
тахил тавиг тайх тавиглах зан үйлд хэрэглэх эд зүйл, идээ будаа
тавиг тавилга тайлга ёслолд хэрэглэх юм