жигнүүрийн таваг
жигнэх, хэмжих хэрэгсэлд ашиглах таваг хэлбэртэй зүйл