дүүгүүр таваг
монгол ардын уламжлалт оньсон наадгай