СОЛБИХ II

Солбиураар хэрэн нэхэх.

Ижил үг:

СОЛБИХ I