зөн совин
ирээдүйд тохиох хэрэг явдлыг урьдчилан сэрж мэдрэх авьяас