санваар сахих
/ шашин /
шашны сахилга батыг журамлан дагах