аварга загас
/ амьтан /
эрүүн дороо байрласан том амтай, далайд амьдардаг, маш том махчин загас