тэмцэл самуун
а. Сөргөлдөөн, зөрчил; б. Дайн дажин