САМБААТАЙ

1. Сэхээтэй, арга ухаан гаргаж ажлаа бүтээдэг, шаламгай с‎эргэлэн - Зарим самбаатай нэг нь суудлаасаа босон дэлгэрэнгүй... Лха.Дарьсүрэн. Онцгой эрх;


2. Зав чөлөөт‎эй;
3. Хүч чадалтай, зоригтой.