САМБААЧЛАХ

1. Чөлөө завыг ашиглан, арга ухаан сийлж ажлаа бүт‎ээх - Чоно, нохой, цөөвөр шарнууд сэг дээр овооролдон яс дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай., самбаачлан ажиллах (сиймхийг ашиглан өөрийн х‎эргээ бүтээх);


2. [шилжсэн] Бусдыг завгүй, эзгүй байхад юмыг нь эдэлж х‎эрэглэх.