САМБАЙ I

1. Муу, сиймхий хадаг - Өвгөн хав хар болсон самбай хадаг хоёр гардан бариад ерөөл хэлж эхлэв. дэлгэрэнгүй... хадаг самбай [хоршоо] (хүнд‎этгэл, талархал, ёслолын б‎элгэ тэмдэг болгон хэрэглэдэг тусгай хэлбэр, маяг бүхий мяндсан н‎эхмэл эд, хив) - Хадаг самбай, туг яндар болсон уул харагдана гэнэ. ААЗ., самбай тавиагүй бол хүүхнийг гуйсны тоонд бүү бод, сагалдарга уяагүй морийг уясны тоонд бүү бод [зүйр цэцэн үг] (ажил үйлийг лавтай, баттай гүйцэтгэхийг эрхэмлэс‎эн санаа), сэтэрхий зүүнээс, сэмэрхий самбайнаас [зүйр цэцэн үг] (үнэ хүндгүй, хямдхан зүйл гэсэн санаа);


2. Ихэвчлэн цагаан өнгөтэй байдаг, зөөлөн, хөвөн, утсан сийрэг нэхээстэй нимгэн эд; эмнэлэгт боолтод хэрэглэнэ.

хадаг самбай хүндэтгэл, талархал, ёслолын бэлгэ тэмдэг болгон хэрэглэдэг тусгай хэлбэр, маяг бүхий мяндсан нэхмэл эд, хив
самбай тавиагүй бол хүүхнийг гуйсны тоонд бүү бод, сагалдарга уяагүй морийг уясны тоонд бүү бод ажил үйлийг лавтай, баттай гүйцэтгэхийг эрхэмлэсэн санаа
сэтэрхий зүүнээс, сэмэрхий самбайнаас үнэ хүндгүй, хямдхан зүйл гэсэн санаа
Ижил үг:

САМБАЙ II: