САМБАЙ II:

сахал самбай (сахал, үс) - Олон хоног сахал самбайгаа хусаагүй... байв.дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САМБАЙ I