САМБАГАР

1. Намбагар, сэмбэгэр;


2. Сагсгар, с‎эгсгэр: самбагар үс (с‎эгсг‎эр үс).