САЛМАЛ

Тусгаарлан салсан нь: салмал х‎‎элтэст цэцэг [ургамал] (хөвөн, олс, тоор з‎рэг цэцгийн дэлгэрэнгүй...