САЛМАРАХ

Сэмэрч урагдах, ноорох, навтрах - Гагцхүү хүслийн далбааг салмартал хийсгэвч, гай барцад бусдын цагийг урьюу. дэлгэрэнгүй...

ноорч салмарах элэгдэж навтрах
урагдан салмарах урагдан ноорох, навтрах