САЛМАН

Амьтны нармай дахь олон давхар мөгөөрсөн хуудас.