САЛМАА II
/ ургамал /

Бутлаг ургамлын уг - Зэрлэг цахилдаг, дэрсний салмаа, хазаар, бударгана зэрэг сахлаг ургамалд дуртай байдаг. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САЛМАА I