САЛЛАХ

1. Модоор сал хийх, модыг сал болгон засаж янзлах - Хянганы нуруунд бэлдсэн модыг Имэн голоор саллан урсгаж дэлгэрэнгүй... Лха.Дарьсүрэн. Онцгой эрх., саллан боох (урт бүдүүн моднуудыг зэрэгцүүлэн холбон бэхэлж сал хийх), мод саллан урсгах ховил (тал тойрог, гурвалжин, дөрвөлжин, трапец хэлбэрийн задгай хөндлөн огтлолтой усан замын байгууламж);


2. Сал залж явах.

саллан боох урт бүдүүн моднуудыг зэрэгцүүлэн холбон бэхэлж сал хийх
мод саллан урсгах ховил тал тойрог, гурвалжин, дөрвөлжин, трапеци хэлбэрийн задгай хөндлөн огтлолтой усан замын байгууламж