бартаа саад

ажил хэргийг бүтээхэд учрах түвэг бэрхшээл