пүл пал
а. Шингэн зүйл рүү юм унахад сонсогдох дуу чимээ - Магсаржав морио гуядан пал пүл хийтэл түрүүлэн ороход бүгд дагалдан орцгоож саадгүй гатлав. дэлгэрэнгүй...