пал пал
а. Усанд юм унахад гарах чимээ Должин борооны усыг нүцгэн хөлөөрөө шал пал туучлан бут сондуулд бүдчин гүйв. Д.Цэдэв. Айргийн амт; б. Гэнэтийн явдлаас дэлгэрэнгүй...