арслан загас
/ амьтан /

нуруу хүрэн, сэлүүр хүрэвтэр, хайрс жижиг дүгрэг, ац сүүлтэй, хавчгар загас