АРСЛАНТАЙ

Арслан байгаа, арслан бүхий: арслантай авдар (арслангийн дүрсээр чимэглэсэн авдар) - Арслантай юу дэлгэрэнгүй... Монгол ардын дуу., арслантай гүүр (арслангийн баримал бүхий гүүр).

арслантай авдар арслангийн дүрсээр чимэглэсэн авдар
арслантай гүүр арслангийн баримал бүхий гүүр