АРСУУЛАХ

1. Арсдаг болгох, өрсөлдүүл‎эн тэмцэлдүүлэх: хооронд нь арсуулах (хүн, амьтныг хооронд нь дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хэрэлдүүлэн муудалцуулах.