ӨДӨӨХ

1. Бусдыг уриалан оролцуулах - Харин чи түүнийг хошигнон өдөөх атал. Жинь Пинь дэлгэрэнгүй...


2. Таагүй хэрэг явдал үүсгэх: дайн өдөөх (дайн үүсгэх), хэрэг өдөөх (муу хэрэг явдал гаргах, хийх) - Дандаа дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., өдөөх цэрэг (дайсныг хатган урхидах цэрэг), өдөөн хатгах [хоршоо] (а. Ямар нэгэн хэрэг явдал сэдээд түүндээ бусдыг уриалах; б. Муу зүйл хийлгэхээр оролдох) - Өдөөн хатган тамхиа тайван сорж, сэжигтэй инээмсэглэн... өгүүлэв. ”Цог” сэтгүүл.

дайн өдөөх дайн үүсгэх
хэрэг өдөөх муу хэрэг явдал гаргах, хийх
өдөөх цэрэг дайсныг хатган урхидах цэрэг
өдөөн хатгах а. Ямар нэгэн хэрэг явдал сэдээд түүндээ бусдыг уриалах; б. Муу зүйл хийлгэхээр оролдох