өвсөрхөг ургамал
өвслөг чанар нь давамгайлсан ургамал