өвлийн өвгөн
шинэ жилээр өвгөн хүний дүрийг бүтээж хуучин оныг үдэх ёслолын хүн